ได้รับการเข้าถึงห้องพักและอัตราค่าห้องพิเศษหลังจากลงทะเบียน

กิจกรรมโครงการต้นไม้เพื่อชีวิตโดยโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

เนื่องในวันที่ 11 มกราคม 2561 นำทีมโดยผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ร่วมทำกิจกรรมประจำปีเพื่อสังคมในโครงการต้นไม้เพื่อชีวิต “Tree for Life” และเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ เหล่าบรรดาผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จังหวัดนนทบุรี จัดเตรียมอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กผู้พิการ และมอบของขวัญ สิ่งของจำเป็น และมอบเงินบริจาค โดยมร. สเตฟาน ไฮนซ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ได้มอบเงินสมทบทุนจำนวน 10,000 บาทให้แก่คุณพัสมพร เฮงพาชัยพัชร นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์ฯ เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเด็กผู้พิการได้มีรอยยิ้มและความสุขที่ได้รับการดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ยิ่งขึ้นมร. สเตฟาน ไฮนซ์  กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเด็กให้มีความสุขยิ่งขึ้น และขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จังหวัดนนทบุรี ที่ใส่ใจดูแลเด็กๆ ผู้พิการและทุพพลภาพเป็นอย่างดี

Top

ยืนยันอย่างสะดวกและรวดเร็ว

อายุ 4-12 ปี