ได้รับการเข้าถึงห้องพักและอัตราค่าห้องพิเศษหลังจากลงทะเบียน

การเดินทาง

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าถึงสะดวกและรวดเร็วไม่ว่าจะไปสนามบิน สถานบันเทิงและศูนย์ธุรกิจ

เดินทางจากสนามบินถึงที่พักโดยแท็กซี่(ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง)

ภายในสนามบินจะมีจุดบริการรถแท็กซี่อย่างชัดเจน โดยอัตราค่าบริการคิดตามระยะทางโดยใช้มิเตอร์ และมีเพิ่มค่าธรรมเนียมสนามบินอีกเล็กน้อย

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ถึงที่พัก

เพียงขึ้นแอร์พอร์ต ลิงค์จากชั้นใต้ดินของสนามบิน ลงที่สถานีพญาไท และเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท

รถไฟฟ้าบีทีเอส

จากสถานีพญาไทของแอร์พอร์ตลิ้งค์ ขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสไปสถานีสยาม เมื่อถึงสยามแล้วเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าไปสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ เมื่อถึงแล้วเดินไปทางออกที่ 4 ของสถานีซึ่งจะนำท่านไปสู่ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค ชั้น 2 เพียงไม่กี่นาทีจะพบทางเข้าชั้น 2 ของโรงแรม

เดินทางจากสนามบินถึงที่พักโดยลีมูซีน

เพื่อความสะดวกสบายของคุณ เราแนะนำบริการรถลีมูซีนของทางโรงแรม ซึ่งคุณสามารถสำรองระหว่างการจองห้องพัก โดยจะมีพนักงานขับรถรอรับคุณที่สนามบิน ณ จุดนัดพบ “Meeting Point”

Top

ยืนยันอย่างสะดวกและรวดเร็ว

อายุ 4-12 ปี