ได้รับการเข้าถึงห้องพักและอัตราค่าห้องพิเศษหลังจากลงทะเบียน

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

THE GRAND PALACE

สุดยอดแห่งความงามซึ่งเป็นที่รู้กันดีในหมู่นักท่องเที่ยวว่าสักครั้งหนึ่งต้องมาเห็นกับตาด้วยตัวเองให้ได้ ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และราชสำนัก ด้วยความสวยงามละเอียดซับซ้อนบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในเชิงหัตถศิลป์ของไทย จึงทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยให้มาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาแต่ช้านาน

เกี่ยวข้อง

วัดราชบพิตร

วัดราชบพิตรตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขตพระบรมมหาราชวังและวัดโพธิ์ ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 มีลักษณะโดดเด่นโดยมีเจดีย์แบบศรีลังกาซึ่งมีความสูงถึง 43 เมตร

วัดเบญจมบพิตร

ตั้งอยู่ในเขตดุสิต หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ”วัดหินอ่อน” ตัววัดมีความทันสมัยเป็นเอกลักษณ์โดยมีการประดับด้วยหินอ่อนอย่างดีจากประเทศอิตาลี นำมาผสมผสานกับศิลปะสถาปัตยกรรมในแบบของไทยโบราณ

วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)

หนึ่งในวัดที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครประกอบกับความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้างภายในวัด จึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

วัดอรุณ

เป็นวัดที่มีความโดดเด่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา(ธนบุรี) ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรขอม ทำให้มีความแตกต่างจากวัดอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร

Top

ยืนยันอย่างสะดวกและรวดเร็ว

อายุ 4-12 ปี