ได้รับการเข้าถึงห้องพักและอัตราค่าห้องพิเศษหลังจากลงทะเบียน

รูปภาพ

รูปภาพของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เข้าชมรูปภาพของผลงานตกแต่งที่หรูหรา ห้องพักที่แสนสบาย และสิ่งอำนวยความสะดวกสุดโมเดิร์นของเรา

Top

ยืนยันอย่างสะดวกและรวดเร็ว

อายุ 4-12 ปี